چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

فروش محصول آموزش دعازیارت ومناجات خوانی

قیمت : 40,000 تومان

قیمت با تخفیف ویژه : 30,000 تومان
آموزش دعا زیارت ومناجات خوانی به شیوه کاملا علمی


نام محصول:
(آموزش دعاوزیارت ومناجات خوانی)

طراح ومدرس محصول:
(سیدصالح حسینی)

قالب محصول:
(فایل صوتیmp3)

حجم محصول:
             (۱۹۵مگابایت)

نوع محصول:
(پس ازخرید دانلود کنید)

چرا محصول آموزش دعاوزیارت ومناجات خوانی؟؟؟

محصولی که شما دراختیاردارید،شامل تدریس پنج فصل آموزش عملی،درقالب ۱۵جلسه می باشد این محصول  ویژگی بسیارزیادی دارد،ازجمله این ویژگی ها میتوان به مواردزیراشاره کرد:

_چگونگی اجرای روضه وشعر در دعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده از تکنیک هامانندتحریرهاوکشش ها دردعاوزیارت خوانی
_آموزش مضمون سازی وتفسیرفرازهادردعاوزیارت خوانی
_آموزش ومعرفی دستگاه های آوازی دردعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده ازحالت دهان دراجراجهت جلوگیری ازفشاربروی صدا،راحتی وزیبایی اجرادردعاوزیارت خوانی
_آموزش مخاطب شناسی ومجلس داری دردعاوزیارت خوانی
_آموزش ونحوه تقلید ازالگو برای مبتدی هادردعاوزیارت خوانی
_آموزش وقف کردن درفرازهای دعاباتوجه به اصول معانی دردعاو زیارت خوانی
_آموزش ونحوه استفاده از حجم صداباتوجه معانی فرازها دردعاوزیارت خوانی
_اصول استفاده از پردها های صدا بم خوانی توسط واوج خوانی دردعاوزیارت خوانی
_آموزش لحن دعاوزیارت خوانی
_آموزش محتواهای دعاوزیارت خوانی
_روش های اجرای دعاوزیارت خوانی
_و...


درصورت بروز مشگل باشماره زیزتماس بگیرید:
09366087589
09907578679

آیامی دانید،استفاده ازحجم صدا درفرازهای دعاوزیارت متفاوت است؟
ایامی دانیددرکجای دعابایدروضه یاشعربخوانیم!!آیادرست است دروسط دعاروضه خواند؟؟

آیا می دانیدلحن چیست!!ولحن دعاوزیارت خوانی چگونه است؟؟

آیا می دانیدمضمون سازی چیست؟!! دردعاوزیارت خوانی،چگونه درچه فرازهایی استفاده می شود؟؟

آیامی دانیددرکجای فرازهابایدتحریرزد!!یاچه نوع تحریری بزنیم!!کشش هاچگونه بایدانجام شود
آیا دستگاهای مناسب هردعاوزیارت یامناجات رامی شناسید؟؟

آیا می دانید درچه فرازی بایدبم بخوانیم درچه فرازی اوج یا توسط،!!معیارهای استفاده ازپرده های صوتی چیست؟؟

آیامی دانید،حالت دهان دراجرا بایدچگونه باشد!! چگونه بدون فشار بخوانیم!!چگونه فنی وزیبا ازصدااستفاده کنیم؟؟

آیا می دانیددرفرازی اگر اشتباه وقف کنیم ممکن است معنی آن فرازتغییرکند!؟؟اصول وقف دردعاوزیارت خوانی چیست؟؟

آیا می دانید چگونه می توان مستمع رادراجرا باخود همراه وهمنواکرد؟؟می دانیددرکجا نبایدمستمع راهمراه کرد؟
ایا روش اجرای همراه کردن مستمع یاعدم آن رامی دانید؟؟

آیا می دانیددرفرازی که مصیبت است اهنگ،لحن،حجم،پرده صدابایدبافرازی که احساسی است متفاوت باشد؟؟

آیا می دانیدمحتوای دعاوزیارات چه هستند!!

آیا مبتدی هامی دانندچگونه بایدازالگو وتقلیددرعاوزیارت استفاده کنند؟؟

آیاروش های اجرای دعاوزیارت خوانی را می دانید؟؟چگونه اصولی شروع کنیم؟؟کدام فرازرا تفسیریامعنی کنیم!! چگونه علمی واصولی وارد روضه شویم؟؟


درصورت بروز مشگل باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589
09907578679

شایدشما عزیزی که این نکات رامی خوانیدباخودبگوییدکه دعاوزیارت خوانی،اینهمه تدریس ندارد!!یابگویید من که دردعا وزیارت روضه خوب می‌خوانم یا باحجم مناسب می خوانم،اما نکته این آموزش ها باانچه شما تااکنون تجربه کردیداین است که آنچه راشما فراگرفته اید،فرایندتقلید،یعنی گوش دادن دعاوزیارت ازمداحان به نام واجرا درجلسات ونهایتاکسب تجربه،یعنی دراصل شما مداح عزیز علم دعاوزیارت خوانی رافرانگرفته اید،بلکه گوش دادیدوخوانده این،این محصول تمامی آموزشها وتداریس آن علمی اصولی،فنی،می باشد،یعنی شما چیزی رامی آموزیدکه یا نمی دانستید،یا انچه را اجرا می کردیداشتباه بوده،اگربخواهم صادقانه عرض کنم،بعنوان مثال نود درصدمداحان معمولی یعنی مداحانی که کشوری نیستند،در وسط دعاوزیارت روضه می خوانند،درحالی که این یک اشتباه بزرگ است،به هیچ عنوان نبایدوسط دعاوزیارت روضه خواند،اینکه کجاوچگونه بخوانیم درمحصول به آن خواهی رسید،این مثال گویای این است که هرآنچه راکه شما اجرا می کنیداز حجم صدا پرده های صدا،حالت دهان وغیره،اجرا می کنیداما غیراصولی و در بیشتر اشتباه است،بنابراین پیشنهادوتوصیه بنده به شما این است این محصول ۱۵جلسه ای پنج ساعته را تهیه کنید،وعلمی زیبا بدون فشار صدا،وفنی واصولی بخوانید،تااول خودتان ودوم مستمع لذت واقعی اجرای شما در دعاوزیارت ومناجات خوانی را ببرد

توجه:
(لطفا‌پس از خرید محصول را دانلود کنید )

درصورت بروز مشگل باشماره زیر تماس بگیرید:
09366087589
09907578679
اینستاگرام ما
🎥#نماهنگ  #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن برمزاری...

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#نماهنگ #بانوای:حاج میثم مطیعی
#نغمه_پرداز: سید صالح حسینی

ای بقیع گریه‌کن ...


🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری) 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 

‍ #اجرای_هنرجو_مناجات_همایون

موررخ_۹۶/۲/۸

💠غزل مناجات درمحوردستگاه همایون:

چشم من در پی دیدار تو سرگردان است 
و سرا پای وجودم ز غمت حیران است 
خبر از حال تو آقا که ندارم هرگز 
لااقل از تب تو دیده ی من گریان است 
به کجا خیمه زدی یوسف گم گشته من 
بنگر از دوری تو حال دلم  ویران است 
گوشه چشمی کن و این سائل خود را دریاب 
که نگاه تو به این قلب سر و سامان است 
خوشبحال شهدا، یک شبه ره را رفتند 
هرکه شد همسفر تو، سفرش آسان است 
روضه هایی که به هر شام و سحر می خوانی 
چون شرر بر جگر عالمیان سوزان است 

💠تحلیل اجرای هنرجوی :

اگربخواهم به نقاط قوت دراجرای ایشان اشاره کنم‌،باید ازشروع مناسل پرده صدای اجرای مناجات ایشان شروع کنم وهمچنین استفاده ازکشش هادرآخرمصرع ها وتحریرهای ریزکه یکی دوجا به جازده شد،که ازلحاظ صدایی ایشان دارای صدای تقریبا پرحجم وباجنس متوسط وزنگ صدای دلنشین است،وهمه چیزرابرای اجرای مداحی بخصوص مناجات فراهم میکند،ایشان دراجرای مناجات آهنگ شعرالگوراکه توسط مدرس سیدصالح حسینی دردستگاه همایون اجراشده را بخوبی درنیاوردندهرچنددرجاهایی آهنگ ازدستشان میرفت که علت آن عدم تمرین کافی بوده،اما علارقم نقاط قوت ایشان نقاط ضعفی هم داشتندکه درقسمتهایی ازملودی ازتحریرریز درکلمات نامناسب استفاده کردندمانند(گم)که دراینجا تحریرآنهم ریزجایی ندارد،واین کلمه نیازبه مانورباتحریرریزندارد،وهمچنین دراواخراجرای ایشان درلحظه فالش خواندند،والبته اگرایشان به دنبال اجرای حرفه ای هستندمی بایست تمامی فنون شعرخوانی دراجرایشان دیده شود،فنون مانندتاکیدلحنی،ویاخلاقیت شعری و...

🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589

👤مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎬کلیپ آموزشی کلاس مداحی( شهرری)
#مدرس_سید_صالح_حسینی

‍ ...🎥#کلیپ_تصویری 
#بانوی | سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#کلیپ_تصویری
#بانوی | سیدصالح ...فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو توخلوت خودش میخونه اتیش میگیره،میفهمه معنی این اشکا چیه.. فقط یه مداح میفهمه چرا چهارماه قبل از اینکه محرم بیاد دلشوره میگیری...

فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو ...


#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم مطیعی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم ...


🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه 
بسیج مداحان استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای مدح مصیبت هنرجوکلاس 
الگوی اجراهنرجو(حاج محمودکریمی) 
عدم پختگی صدا برای اجرای مدح
🔴عدم تسلط دراجرای محکم وباقدرت
🔴عدم تنفس کافی درآخرمصرع ها
🔴تکلم وبیان نادرست دربرخی کلمات
🔴اعتمادبنفس کافی ومناسب دراجرا
🔴اجرای مناسب آهنگ دراجرای مدح 
جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589 
مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com

کانال آموزش:
@moodares
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه
بسیج مداحان استان چهارمحال ...


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir