ad
ad
ad

آموزش های صوتی وتصویری

یکی ازابزارهای مهم مداحی درشعرخوانی خواندن اشعارمدحی بخصوص مدح مصیبت مناسب جلسات عزاداری است،که نحوه ی اجرای مدح مصیبت بامدح مولودی وجشن هاتفاوت دارد که یکی ازتفاوت های آن آهنگ است،دراین آموزش بصورت تخصصی درآمداول ودوم ردیف آوازدشتی رادرقال... ادامه متن

مقالات آموزشی

اثبات علمی،ناسالم بودن برخی سبک های سینه زنی شور

اثبات علمی،ناسالم بودن برخی سبک های سینه زنی شور ?چرا برخی سبک های سینه زنی شورنامناسب ،درشأن جلسه اهل بیت علیهم السلام نیست..؟؟ ?دلایل علمی، که ثابت می کندبرخی ازاین نوع سبک ها درشأن جلسه اهل بیت علیهم السلام نیست،چیست..؟؟ ?چنددرصدازاین ما... ادامه متن