چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

مشاوره مداحی
آموزشهای صوتی
اینستاگرام ما


🎥#کلیپ_تصویری 
#بانوی | سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

🎥#کلیپ_تصویری
#بانوی | سیدصالح ...فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو توخلوت خودش میخونه اتیش میگیره،میفهمه معنی این اشکا چیه.. فقط یه مداح میفهمه چرا چهارماه قبل از اینکه محرم بیاد دلشوره میگیری...

فقط یه مداح میتونه بهتراز همه معنی این اشک خلوت رو بفهمه... فقط یه مداح وقتی قطعه ای از مقتل رو ...


#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم مطیعی

#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#نماهنگ | نغمه پرداز:سیدصالح حسینی
بانوای | حاج میثم ...


🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه 
بسیج مداحان استان چهارمحال و بختیاری 
اجرای مدح مصیبت هنرجوکلاس 
الگوی اجراهنرجو(حاج محمودکریمی) 
عدم پختگی صدا برای اجرای مدح
🔴عدم تسلط دراجرای محکم وباقدرت
🔴عدم تنفس کافی درآخرمصرع ها
🔴تکلم وبیان نادرست دربرخی کلمات
🔴اعتمادبنفس کافی ومناسب دراجرا
🔴اجرای مناسب آهنگ دراجرای مدح 
جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589 
مدرس کلاس های آموزش مداحی درکشور:
«سیدصالح حسینی»

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com

کانال آموزش:
@moodares
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

🎬کلیپ آموزش مداحی کلاس(شهرکرد)
مدرس:سیدصالح حسینی

مورخ:96/8/2 سه شنبه
بسیج مداحان استان چهارمحال ...


کلیپ آموزش مداحی منطقه ۱۷تهران
مدرس: سید صالح حسینی
مورخ:۹۶/۶/۲۴
جمعه 💠اجرای نسبتا خوب اوج مرثیه(هنرجو) 🔶نقاط قوت هنرجو:
🔵انتخاب شعرمناسب هنرجو
🔵سرعت مناسب وبجا دراجرای شعر
🔵حزن مناسب صدا
🔵انتخاب آهنگ مناسب دراجرا
🔵انتخاب واجرای مناسب پرده بالا
🔵استفاده بجاازاعضای بدن(ژست مداح) 🔶نقاط ضعف هنرجو:
🔴عدم پختگی صدا
🔴فالش خوانی بین اجرا
🔴کم بودن حجم صدا
🔴تجربه کم اجرادراین زمینه

اوج مرثیه چیست؟؟:
همانطورکه میدانیداشعاراوج مرثیه رادر زمانی اجرامیکننددرروضه که،مصیبت اتفاق افتاده وشما به مصیبت آن شخصیت میرسیدکه به اصطلاح میگویند(اوج مرثیه)،که درنحوه ی اجراچندنکته بایدرعایت شود:

اول:پرده صوتی دراجراکه بایداوج وبالا خوانده شودوحجم صداهم کمی بیشترباشد،
دوم:بایدشعررا مقداری تندخواند،البته بایدکلمات درست وواضح اداشوند
سوم:انتخاب آهنگ بسیارمهم است،واگرمسلط به دستگاه آوازی نیستیدازاجرای مداحان کشوری دراین زمینه الگوبگیرد،امااگردستگاه میدانید میتوان ازگوشه هایی مانند:شوشتری،یابیداد همایون،عشاق وبیات راجع دشتی،عراق ودرآمدافشاری،شکسته غرق باغ ماهور،وبرخی گوشه های دیگراستفاده کرد
چهارم:انتخاب نوع شعراست که بسیارحائزاهمیت است 🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589

سایت آموزش مداحی (مداح وب) 
www.madahweb.com
کانال آموزش:
@moodares

#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

کلیپ آموزش مداحی منطقه ۱۷تهران
مدرس: سید صالح حسینی
مورخ:۹۶/۶/۲۴
جمعه 💠اجرای نسبتا خوب اوج ...


#شور_اربعین | بانوای سیدصالح حسینی
روی دوشم علم قدم پشت قدم
ایشالله میرسم  شب جمعه حرم
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#شور_اربعین | بانوای سیدصالح حسینی
روی دوشم علم قدم پشت قدم
ایشالله میرسم شب جمعه ...


#شور | بانوای: سیدصالح حسینی 
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#سید_مجید_بنی_فاطمه
#حاج_میثم_مطیعی
#حاج_محمود_کریمی

#شور | بانوای: سیدصالح حسینی ...


#نماهنگ | شیعه یعنی جنگ در راه خدا
بانوای: #حاج_میثم_مطیعی
نغمه پرداز: #سید_صالح_حسینی
تدوین: #سیدمحمدمهدی_حسینی_مقدم

#نماهنگ | شیعه یعنی جنگ در راه خدا
بانوای: #حاج_میثم_مطیعی
نغمه پرداز: #سید_صالح_حسینی
تدوین: ...


ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#آموزش_مداحی
#کلاس_مداحی
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مداحی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی 
#امام_حسین 
#کربلا 
#اربعین

ثبت نام کلاس مداحی شماره تماس:
۰۹۳۶۶۰۸۷۵۸۹
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


© 2020 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir