ad

[vc_row][vc_column]

ad
ad
ad

آموزش های صوتی وتصویری

دراین کلیپ حدودا ۸دقیقه ای به شماآموزش داده خواهدشدکه چگونه بایک تغییرساده وکاربردی درفضای دهان درلحظه،البته باتوجه به محتوا وموضوع مداحی قادرخواهی بود،حجم صدای خودرابیشتریاکمترکنید البته دراین کلیپ مثال های عملی مختلف ارائه شده که کمک میکن... ادامه متن

مقالات آموزشی

لازمه اجرای متفاوت‌مدح ومولودی نسبت به اجرادرجلسات مصیبت شاید به نظر برخی از مداحان ،آموزش مدح ومولودی خوانی چندان قابل اهمیت ازلحاظ آموزش نباشد ونیازبه تدریس دراین زمینه ندارد،اما باید گفت که این تصورکاملاغلط است وامروزه درهنرمقدس مداحی مد... ادامه متن

[/vc_column][/vc_row]