ad
ad
ad
ad

مقالات آموزشی

اثبات علمی،ناسالم بودن برخی سبک های سینه زنی شور

اثبات علمی،ناسالم بودن برخی سبک های سینه زنی شور 🚫چرا برخی سبک های سینه زنی شورنامناسب ،درشأن جلسه اهل بیت علیهم السلام نیست..؟؟ 🚫دلایل علمی، که ثابت می کندبرخی ازاین نوع سبک ها درشأن جلسه اهل بیت علیهم السلام نیست،چیست..؟؟ 🚫چنددرصدازاین ما... ادامه متن

آموزش های صوتی وتصویری

گرفتی صدامعضلی است که اکثرمداحان به آن گرفتارهستندوبسیارپیش آمده که این گرفتگی هاگاهی به حدی تشدیدمی شوندکه مداح رادچاراسترس ،وکمبوداعتمادبنفس وازهمه مهم تر اجرای ضعیف بابدترین حالت صوتی می کند برای رفع گرفتگی صدازاه حل هاوپیشگیری هایی رادر... ادامه متن