ad
ad
ad

آموزش های صوتی وتصویری

بهداشت حنجره_قسمت(اول)

بهداشت حنجره_قسمت(اول) _چگونه پی ببریم چه مقدارحنجره رطوبت لازم دارد..؟؟ _قبل وبعدازاجرا چه خوراکیهاویاآشامیدنی هایی میتوان یانمی توان میل کرد..؟؟ _نقش سرفه نادرست درازبین بردن تارهای صوتی چگونه است..؟؟ _رعایت بهداشت حنجره قبل وبعدازاجراچگو... ادامه متن

مقالات آموزشی

لازمه اجرای متفاوت‌مدح ومولودی نسبت به اجرادرجلسات مصیبت شاید به نظر برخی از مداحان ،آموزش مدح ومولودی خوانی چندان قابل اهمیت ازلحاظ آموزش نباشد ونیازبه تدریس دراین زمینه ندارد،اما باید گفت که این تصورکاملاغلط است وامروزه درهنرمقدس مداحی مد... ادامه متن