چت آنلاین با استاد

لطفا منتظر باشید ...

اینستاگرام ما
کلیپ آموزش کلاس مداحی(شهرکرد)

مورخ:۹۶/۶/۱۳
(دوشنبه) 💠تمرینهای سخت وبسیارزیبای تحریردرفضای دستگاه ماهور 🔴اجرای تحریرگوشه فیلی ماهور
🔴اجرای تحریر های ریز ذوقی
🔴اجرای تحریرهای پله ای ذوقی
🔴اجرای تحریرگوشه شکسته غره باغ ماهور
🔴تحریرهای سخت ریزدرفضای شکسته غره باغ ماهور
🔴تمرین های پرفشارصدادراوج‌ همراه تحریر 🔵شعرتمرینی:

سلام‌گرم مرا،چون زراه دورشنیدی
کرم‌نمودی وبهرزیارتت طلبیدی 🔰جهت ثبتنام کلاس آموزش مداحی باشماره زیرتماس بگیرید:
09366087589
#کربلا
#امام_حسین
#مداحی
#محرم
#هیأت
#اربعین
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#صداسازی_سلفژ_در_مداحی
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی
#شعر_خوانی_شعر_شناسی
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری
#سینه_زنی_مولودی_خوانی
#روانشناسی_در_مداحی
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#مجلس_داری_مخاطب_شناسی_ژست_مداحی
#مقتل_شناسی_مقتل_خوانی
#بهداشت_حنجره
#محصولات_آموزشی
#نرم_افزار_هوشمند_آموزش_مداحی_مداح_وب
#فیلم_و_صوت_های_آموزش_مداحی

کلیپ آموزش کلاس مداحی(شهرکرد)

مورخ:۹۶/۶/۱۳
(دوشنبه) 💠تمرینهای سخت وبسیارزیبای تحریردرفضای دستگاه ...


نسخه بازارمایکت نرم افزار آموزش مداحی رسید!!!!
نصب ازسایت آموزش مداحی مداح وب
(نرم افزار آموزش مداحی مداح وب)
نصب رایگان
http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.dorweb.madahweb&ref=share

نسخه بازارمایکت نرم افزار آموزش مداحی رسید!!!!
نصب ازسایت آموزش مداحی مداح وب
(نرم افزار آموزش ...


واحدسنگین شب چهارم محرم۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا 
#امام_حسین
#محرم
#اربعین 
#مداحی 
#آموزش_مداحی 
#حاج_محمود_کریمی 
#سیدمجیدبنی_فاطمه 
#حاج_حسن_خلج 
#میثم_مطیعی_صدای_ماست 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی

واحدسنگین شب چهارم محرم۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا ...
واحدتندشب سوم محرم۹۸ هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی 
#کربلا 
#امام_حسین 
#محرم 
#مداحی 
#آموزش_مداحی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#روانشناسی_در_مداحی

واحدتندشب سوم محرم۹۸ هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی
#کربلا
#امام_حسین
#محرم
#مداحی ...


واحدسنگین شب سوم محرم۹۸ هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین 
#محرم 
#مداحی 
#آموزش_مداحی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#سید_صالح_حسینی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی

واحدسنگین شب سوم محرم۹۸ هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا
#امام_حسین
#محرم
#مداحی ...


❌نصب فوری❌
(نرم افزار آموزش مداحی مداح وب) ازسایت آموزش مداحی مداح وب www.madahwrb.com

❌نصب فوری❌
(نرم افزار آموزش مداحی مداح وب) ازسایت آموزش مداحی مداح وب www.madahwrb.com


شور شب دوم محرم ۹۸هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا 
#محرم 
#امام_حسین 
#مداحی 
#آموزش_مداحی 
#آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#سید_صالح_حسینی

شور شب دوم محرم ۹۸هیأت علی اکبر هفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا
#محرم
#امام_حسین
#مداحی ...


واحدسنگین شب دوم محرم۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا 
#محرم 
#مداحی 
#امام_حسین 
#آموزش_مداحی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی
#سید_صالح_حسینی

واحدسنگین شب دوم محرم۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#کربلا
#محرم
#مداحی
#امام_حسین ...


شور شب اول محرم98 هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#دعا_زیارت_مناجات_خوانی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی

شور شب اول محرم98 هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب ...


گزارش تصویری شب های اول ودوم محرم،۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#مدرس_سید_صالح_حسینی 
#محصولات_آموزشی 
#سایت_آموزش_مداحی_مداح_وب 
#سینه_زنی_مولودی_خوانی 
#روضه_خوانی_مضمون_سازی_سخنوری 
#ردیفهای_آوازی_در_مداحی 
#شعر_خوانی_شعر_شناسی 
#کانال_آموزش_مداحی_مداح_وب

گزارش تصویری شب های اول ودوم محرم،۹۸ هیأت علی اکبرهفشجان بانوای سیدصالح حسینی

#مدرس_سید_صالح_حسینی ...


مشاوره مداحی
آموزشهای صوتی
© 2019 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir