لطفا منتظر باشید ...

آموزش شعرخوانی وشعرشناسی درمداحی

اجرای هنرجو(مناجات خوانی)

آموزش شعرخوانی

نکته های فاخرمناجاتی

تناسب محتوادرشعرخونی-آموزش صوتی مداحی

اجرای روضه اوج مصیبت درکلاس مداحی استادسیدصالح حسینی

آموزش روضه خوانی مضمون ازمناجات به روضه

آموزش روضه خوانی مضمون ازشعرمصیبت به روضه اصلی

آموزش مداحی تناسب محتوا درمداحی

آموزش تصویری مداحی_تکنیک زیبادراجرای شعر

© 2024 (www.madahweb.com). All rights reserved | Design by MrASP.ir | Powered By : dorweb.ir